ToverlandFanday 2021

#toverlandfanday

NL

Omwille van de Coronacrisis hebben we enkele maanden geleden besloten om de ToverlandFanday uit te stellen naar 2021. Vandaag maken we het programma bekend, aftellen kan dus beginnen!

Op zaterdag 25 september 2021 organiseren we voor de 6de keer de ToverlandFanday. De ToverlandFanday is een initiatief van Toverlandfansite.nl in samenwerking met Attractiepark Toverland

Fans mogen opnieuw opgelucht ademhalen, want de ToverlandFanday wordt verplaatst naar zaterdag 25 september 2021 en het programma wat we voorzien hadden voor 2020 blijft hetzelfde. Net zoals in 2019 hebben we ook dit jaar opnieuw een verrassingsgast. Wie we dit jaar mogen verwelkomen houden we nog even onder de toverhoed. Maar we kunnen jullie al verzekeren dat het een knaller wordt.

Met ruim 10 uren non stop Toverland garanderen we dit jaar opnieuw een rijk gevuld programma. Te beginnen met een ERT in de ochtend op Troy, de Fanday afsluiten doen we met een ERT op Fēnix. Deze laatste aanwinst van Toverland zal net zoals in 2019 een belangrijke rol spelen tijdens de Fanday, maar op een heel andere manier… Benieuwd?
Naar jaarlijkse gewoonte voorzien we ook in 2021 een presentatie/Q&A, zowel met het attractiepark zelf en een externe gastspreker. Daarnaast kunnen deelnemers op ontdekkingstocht doorheen Attractiepark Toverland dankzij onze wedstrijd, waarbij men mooie prijzen kan winnen.

Programma*

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de Fanday VIP’s weer genieten van een mooi gevuld programma.
Het programma ziet er als volgt uit:

09:00 - 09:20 uur | Ontvangst
09:20 - 09:30 uur | Welkomstwoord & Groepsfoto
09:30 - 10:00 uur | ERT Troy
10:15 - 11:15 uur | Presentatie en Q&A Toverland groep 1 (Mystique)
11:15 - 12:15 uur | Presentatie en Q&A Toverland groep 2 (Mystique)
12:00 - 13:15 uur | Friet & snackbuffet (Magische Medina)
13:30 - 14:30 uur | Presentatie en/of Q&A Bolliger & Mabillard groep 1 (Mystique)
14:30 - 15:30 uur | Presentatie en/of Q&A Bolliger & Mabillard groep 2 (Mystique)
15:30 – 18:00 uur | Vrij parkbezoek + deelname Fanday wedstrijd
18:15 - 19:00 uur | Start ERT Fēnix, aansluitend prijsuitreiking

* Let op: Dit is een voorlopig programma, het definitief ToverlandFanday - programma met de correcte tijden wordt medio augustus 2021 bekend gemaakt. Het aantal deelnemers heeft invloed op het verloop van de dag en de tijden.

Gastspreker

Bolliger & Mabillard komt naar de ToverlandFanday in 2021! Meer informatie kan je hier lezen.

Fans van achtbanen en attractieparken zullen dit graag lezen, want de komst van Bolliger & Mabillard naar de ToverlandFanday is best uniek te noemen. Bolliger & Mabillard of kortweg B&M werd in 1988 opgericht en staan sinds de oprichting van het bedrijf erom gekend enkele belangrijke innovaties in de achtbaanwereld gerealiseerd te hebben. In 2015 werd Bolliger & Mabillard iets bekender bij ons toen Efteling de eerste B&M achtbaan van de Benelux opende, namelijk Baron 1898. In 2017 stonden fans letterlijk met de mond open toen Toverland 'Fēnix' aankondigde. Deze achtbaan van het type Wing Coaster maakt sinds 2018 deel uit van themawereld Avalon.

Verder kennen we Bolliger & Mabillard ongetwijfeld ook van achtbanen in Duitsland zoals: Black Mamba (Phantasialand), Silver Star (Europa-Park), Flug der Dämonen en Krake (Heide-Park).

Prijzen

In het voorjaar van 2021 communiceren we de tarieven van de ToverlandFanday.

Aanmelden

Je aanmelden voor de ToverlandFanday is enkel mogelijk via Toverlandfansite.nl. In het voorjaar van 2021 volgt er meer informatie.

Heb je vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op info@toverlandfansite.nl,#toverlandfanday

EN

Due to the Corona crisis, we decided a few months ago to postpone the ToverlandFanday to Saturday 25 September 2021. Today we will announce the program, so the countdown can begin!

On Saturday, September 25, 2021 we organize the ToverlandFanday for the 6th time. The ToverlandFanday is an initiative of Toverlandfansite.nl in collaboration with Attractiepark Toverland. 

Fans can breathe a sigh of relief, because the Toverland Fan day will be moved to Saturday, September 25, 2021 and the program we had planned for 2020 will remain the same. Just like in 2019, we have another surprise guest this year. Who we will be welcoming this year will be announced very soon. But we can already assure you that it will be a blast.

With over 10 hours of non-stop Toverland, we guarantee a richly filled program again this year. Starting with an ERT in the morning at Troy, we close the Fanday with an ERT at Fēnix. Just like in 2019, this latest acquisition of Toverland will play an important role during the Fanday, but in a completely different way… Curious?
As is customary every year, we will also provide a presentation / Q & A in 2021, with Toverland and an external surprise guest. Participants also get the opportunity to go on a discovery tour through Attractiepark Toverland thanks to our photo search competition, where you can win great prizes.

Program*

As usual, fans can enjoy a nicely filled program. The program is as follows: 

09:00 - 09:20 hrs | Reception
09:20 - 09:30 hrs | Welcome speech & Group photo (Port Laguna)
09:30 - 10:00 hrs | ERT Troy
10:15 - 11:15 hrs | Presentations & Q&A Toverland group 1 (Mystique)
11:15 - 12:15 hrs | Presentations & Q&A Toverland group 2 (Mystique)
12:00 - 13:15 hrs | Fries & Snack buffet (Magische Medina)
13:30 - 14:30 hrs | Presentations & Q&A special guest group 1 (Mystique)
14:30 - 15:30 hrs | Presentations & Q&A special guest group 2 (Mystique)
15:30 - 18:00 hrs | Free park visit with possibility to participate with contest
18:00 - 19:00 hrs | ERT Fēnix + Announcement winner contest

*NOTE: This is a provisional program, the final ToverlandFanday program with the correct times will be announced mid-August 2021. The number of participants influences the course of the day and the times.

Guest speaker 

Bolliger & Mabillard is coming to the ToverlandFanday in 2021! More information click here.

Fans of roller coasters and theme parks will love to read this, because the arrival of Bolliger & Mabillard to the ToverlandFanday is quite unique. Bolliger & Mabillard or simply B&M was founded in 1988 and has been known for realizing some important innovations in the roller coaster world since the company was founded. When Efteling opened the first B&M rollercoaster in 2015, the company became even more famous in Belgium and the Netherlands. In 2017, everyone was shocked when Toverland announced 'Fēnix'. This Wing Coaster has been part of Avalon since 2018.

We also know Bolliger & Mabillard from roller coasters in Germany such as: Black Mamba (Phantasialand), Silver Star (Europa-Park), Flug der Dämonen and Krake (Heide-Park).

Prices

In the spring of 2021 we will communicate the prices for the ToverlandFanday.

Registrations  

You can only register for the ToverlandFanday via Toverlandfansite.nl. More information will follow in the spring of 2021.

If you have any questions, please contact info@toverlandfansite.nl.  


#toverlandfanday

DE

Die deutsche Übersetzung folgt nächste Woche. 

  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x