10 maart 2022

ToverlandFansite strikt gerenommeerde Zwitserse achtbaanfabrikant Bolliger & Mabillard

NL

Op zaterdag 25 juni 2022 kunnen fans van Attractiepark Toverland opnieuw genieten van een exclusief dagje met heel wat extra’s. Zo kunnen fans genieten van Troy en Fēnix buiten de openingstijden en krijgen ze de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens een exclusieve presentatie en Q&A met Toverland en een externe gastspreker. Na maanden geheimhouding mag het vandaag eindelijk naar buiten gebracht worden: Bolliger & Mabillard komt naar Attractiepark Toverland tijdens de ToverlandFanday 2022. 


Fans van achtbanen en attractieparken zullen dit graag lezen, want de komst van Bolliger & Mabillard naar de ToverlandFanday is best uniek te noemen. Bolliger & Mabillard of kortweg B&M werd in 1988 opgericht en staat sinds de oprichting van het bedrijf erom gekend enkele belangrijke innovaties in de achtbaanwereld gerealiseerd te hebben. In 2015 werd Bolliger & Mabillard iets bekender bij ons toen Efteling de eerste B&M achtbaan van de Benelux opende, namelijk Baron 1898. In 2017 stonden fans letterlijk met de mond open toen Toverland 'Fēnix' aankondigde. Deze achtbaan van het type Wing Coaster maakt sinds 2018 deel uit van themawereld Avalon.

Verder kennen we Bolliger & Mabillard ongetwijfeld ook van achtbanen in Duitsland zoals: Black Mamba (Phantasialand), Silver Star (Europa-Park), Flug der Dämonen en Krake (Heide-Park).

Sven Jans, ToverlandFansite

Een gesprek aangaan met een bedrijf zoals Bolliger & Mabillard, wie droomt daar nu niet van? Binnenkort wordt deze droom werkelijkheid. Het is een grote eer om een firma als B&M te mogen verwelkomen op onze Fanday. Speciaal voor de fans maken ze tijd vrij om naar Nederland te komen, daar ben ik hen zeer dankbaar voor.

Speciaal voor de fans zal het Zwitsers bedrijf een presentatie en/of een Q&A voorzien. De exacte invulling wordt later bekend gemaakt.

De ToverlandFanday is in 2022 aan haar 7de editie toe en is ondertussen uitgegroeid tot een fanmeeting waar jaarlijks meer dan 200 fans naartoe komen. Het succes van de Fanday zit voornamelijk in de exclusieve presentaties en Q&A-sessies met gastsprekers met afdelingen binnen Attractiepark Toverland alsook externe gastsprekers. Zo zijn in het verleden IMAscore, Rick van Riel en MAck Rides te gast geweest.

Normaal gesproken zou de ToverlandFanday op zaterdag 29 augustus 2020 plaatsvinden, maar door de strenge maatregelen rond COVID-19 werden we genoodzaakt deze tot 2 keer uit te stellen naar een latere datum. In samenspraak met Attractiepark Toverland en onze externe gastspreker hebben we een nieuwe datum kunnen vastleggen namelijk 25 juni 2022.


EN

On Saturday, juni 25, 2022 it will be that time again. Fans of Attractiepark Toverland will then have the opportunity to once again enjoy an exclusive day with a lot of extras. This way, fans can enjoy Troy and Fēnix outside opening hours and they are given the opportunity to ask questions during an exclusive presentation and Q&A with Toverland and an external guest speaker. After months of secrecy, it can finally be released today: Bolliger & Mabillard is coming to Attractiepark Toverland during the ToverlandFanday 2022.

Fans of roller coasters and theme parks will love to read this, because the arrival of Bolliger & Mabillard to the ToverlandFanday is quite unique. Bolliger & Mabillard or simply B&M was founded in 1988 and has been known for realizing some important innovations in the roller coaster world since the company was founded. When Efteling opened the first B&M rollercoaster in 2015, the company became even more famous in Belgium and the Netherlands. In 2017, everyone was shocked when Toverland announced 'Fēnix'. This Wing Coaster has been part of Avalon since 2018.

We also know Bolliger & Mabillard from roller coasters in Germany such as: Black Mamba (Phantasialand), Silver Star (Europa-Park), Flug der Dämonen and Krake (Heide-Park).

Sven Jans - ToverlandFansite 

Entering into a conversation with a company such as Bolliger & Mabillard, who wouldn't dream of that? Soon this dream will become reality. It is a great honor to welcome a company like B&M to our Fanday. Especially for the fans they make time to come to the Netherlands. I am very grateful to B&M for that.

The company will provide a presentation and / or a Q&A especially for the fans. The exact details will be announced later.

In 2022 it will be the 7th edition of the ToverlandFanday, meanwhile the event has grown into a fan meeting that attracts more than 200 fans every year. The success of the Fanday is mainly due to the exclusive presentations and Q&A sessions with guest speakers with departments within Toverland as well as external guest speakers. For example, IMAscore, Rick van Riel and MAck Rides provided a presentation or a Q&A during our previous editions.

Normally, the ToverlandFanday would take place on Saturday, August 29, 2020, but due to the strict measures surrounding COVID-19, we were forced to postpone it twice to a later date. In consultation with Toverland and our external guest speaker, we have been able to set a new date, namely Juni 25, 2022.

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x