ToverlandFanday 2022

NL - #toverlandfanday 

Op zaterdag 25 juni 2022 organiseren we voor de 7de keer de ToverlandFanday. De ToverlandFanday is een initiatief van Toverlandfansite.nl in samenwerking met Attractiepark Toverland

Fans mogen opnieuw opgelucht ademhalen, want de ToverlandFanday met als gastspreker Bolliger & Mabillard wordt verplaatst naar zaterdag 25 juni 2022. Het programma is gebaseerd op editie 2020, het kan dus zijn dat er nog wijzigingen worden doorgevoerd. 

Met ruim 10 uren non stop Toverland garanderen we dit jaar opnieuw een rijk gevuld programma. Te beginnen met een ERT in de ochtend op Troy, de Fanday afsluiten doen we met een ERT op Fēnix. Deze laatste aanwinst van Toverland zal net zoals in 2019 een belangrijke rol spelen tijdens de Fanday, maar op een heel andere manier… Benieuwd?
Naar jaarlijkse gewoonte voorzien we ook in 2022 een presentatie/Q&A, zowel met het attractiepark zelf en een externe gastspreker. Daarnaast kunnen deelnemers op ontdekkingstocht doorheen Attractiepark Toverland dankzij onze wedstrijd, waarbij men mooie prijzen kan winnen.

Programma*

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de Fanday VIP’s weer genieten van een mooi gevuld programma.
Het programma ziet er als volgt uit:

09:00 - 09:20 uur | Ontvangst
09:20 - 09:30 uur | Welkomstwoord & Groepsfoto
09:30 - 10:00 uur | ERT Troy
10:15 - 11:15 uur | Presentatie en Q&A Toverland groep 1 (Mystique)
11:15 - 12:15 uur | Presentatie en Q&A Toverland groep 2 (Mystique)
12:00 - 13:15 uur | Friet & snackbuffet (Magische Medina)
13:30 - 14:30 uur | Presentatie en/of Q&A Bolliger & Mabillard groep 1 (Mystique)
14:30 - 15:30 uur | Presentatie en/of Q&A Bolliger & Mabillard groep 2 (Mystique)
15:30 – 18:00 uur | Vrij parkbezoek + deelname Fanday wedstrijd
18:15 - 19:00 uur | Start ERT Fēnix, aansluitend prijsuitreiking

* Let op: Dit is een voorlopig programma, het definitief ToverlandFanday - programma met de correcte tijden wordt medio juni 2022 bekend gemaakt. Het aantal deelnemers heeft invloed op het verloop van de dag en de tijden.

Gastspreker

Bolliger & Mabillard komt naar de ToverlandFanday in 2021! Meer informatie kan je hier lezen.

Fans van achtbanen en attractieparken zullen dit graag lezen, want de komst van Bolliger & Mabillard naar de ToverlandFanday is best uniek te noemen. Bolliger & Mabillard of kortweg B&M werd in 1988 opgericht en staan sinds de oprichting van het bedrijf erom gekend enkele belangrijke innovaties in de achtbaanwereld gerealiseerd te hebben. In 2015 werd Bolliger & Mabillard iets bekender bij ons toen Efteling de eerste B&M achtbaan van de Benelux opende, namelijk Baron 1898. In 2017 stonden fans letterlijk met de mond open toen Toverland 'Fēnix' aankondigde. Deze achtbaan van het type Wing Coaster maakt sinds 2018 deel uit van themawereld Avalon.

Verder kennen we Bolliger & Mabillard ongetwijfeld ook van achtbanen in Duitsland zoals: Black Mamba (Phantasialand), Silver Star (Europa-Park), Flug der Dämonen en Krake (Heide-Park).

Prijzen

In het voorjaar van 2021 communiceren we de tarieven van de ToverlandFanday.

Aanmelden

Je aanmelden voor de ToverlandFanday is enkel mogelijk via Toverlandfansite.nl. In het voorjaar van 2021 volgt er meer informatie.

Heb je vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op info@toverlandfansite.nl,EN - #toverlandfanday 

On Saturday 25 June 2022 we will organize the ToverlandFanday for the 7th time. The ToverlandFanday is an initiative of Toverlandfansite.nl in collaboration with Amusement Park Toverland.

Good news, because the ToverlandFanday with Bolliger & Mabillard as guest speaker will be moved to Saturday 25 June 2022. The program is based on the 2020 edition, so changes may still be made.

With over 10 hours of non-stop Toverland, we guarantee a richly filled program again this year. Starting with an ERT in the morning at Troy, we close the Fanday with an ERT at Fēnix. Just like in 2019, this latest acquisition of Toverland will play an important role during the Fanday, but in a completely different way… Curious?
As is customary every year, we will also provide a presentation / Q & A in 2021, with Toverland and an external surprise guest. Participants also get the opportunity to go on a discovery tour through Attractiepark Toverland thanks to our photo search competition, where you can win great prizes.

Program*

As usual, fans can enjoy a nicely filled program. The program is as follows: 

09:00 - 09:20 hrs | Reception
09:20 - 09:30 hrs | Welcome speech & Group photo (Port Laguna)
09:30 - 10:00 hrs | ERT Troy
10:15 - 11:15 hrs | Presentations & Q&A Toverland group 1 (Mystique)
11:15 - 12:15 hrs | Presentations & Q&A Toverland group 2 (Mystique)
12:00 - 13:15 hrs | Fries & Snack buffet (Magische Medina)
13:30 - 14:30 hrs | Presentations & Q&A special guest group 1 (Mystique)
14:30 - 15:30 hrs | Presentations & Q&A special guest group 2 (Mystique)
15:30 - 18:00 hrs | Free park visit with possibility to participate with contest
18:00 - 19:00 hrs | ERT Fēnix + Announcement winner contest

*NOTE: This is a provisional program, the final ToverlandFanday program with the correct times will be announced mid-juni 2022. The number of participants influences the course of the day and the times.

Guest speaker 

Bolliger & Mabillard is coming to the ToverlandFanday in 2021! More information click here.

Fans of roller coasters and theme parks will love to read this, because the arrival of Bolliger & Mabillard to the ToverlandFanday is quite unique. Bolliger & Mabillard or simply B&M was founded in 1988 and has been known for realizing some important innovations in the roller coaster world since the company was founded. When Efteling opened the first B&M rollercoaster in 2015, the company became even more famous in Belgium and the Netherlands. In 2017, everyone was shocked when Toverland announced 'Fēnix'. This Wing Coaster has been part of Avalon since 2018.

We also know Bolliger & Mabillard from roller coasters in Germany such as: Black Mamba (Phantasialand), Silver Star (Europa-Park), Flug der Dämonen and Krake (Heide-Park).

Prices

In the spring of 2021 we will communicate the prices for the ToverlandFanday.

Registrations  

You can only register for the ToverlandFanday via Toverlandfansite.nl. More information will follow in the spring of 2022.

If you have any questions, please contact info@toverlandfansite.nl.  


DE - #toverlandfanday 

Aufgrund der Corona-Krise haben wir vor einigen Monaten beschlossen, den ToverlandFanday auf 2021 zu verschieben. Heute werden wir das Programm bekannt geben, damit der Countdown beginnen kann!

Am Samstag, den 25. September 2021, organisieren wir zum 6. Mal den ToverlandFanday.  Der ToverlandFanday ist eine Initiative von Toverlandfansite.nl in enger Zusammenarbeit mit dem Attractiepark Toverland.

Die Fans können wieder aufatmen, denn der ToverlandFanday wird auf Samstag, den 25. September 2021 verschoben und das für 2020 geplante Programm bleibt das gleiche.  Genau wie 2019 haben wir auch beim nächsten Mal einen weiteren Überraschungsgast.  Weitere Einzelheiten hierzu gibt es demnächst. Die Spannung muss ja aufrecht erhalten werden. Aber wir können Euch bereits jetzt versichern, dass es eine tolle Zeit wird.

Mit mehr als 10 Stunden Nonstop-Toverland garantieren wir auch in diesem Jahr ein reichhaltiges Programm. Beginnend mit einem ERT am Morgen in Troy und Abschluss des Fanday mit einem ERT in Fēnix.  Genau wie im Jahr 2019 wird diese jüngste Errungenschaft von Toverland während des Fanday eine wichtige Rolle spielen, aber auf ganz andere Weise… Neugierig?
Wie üblich werden wir 2021 auch eine Präsentation / Q & A anbieten, sowohl mit dem Vergnügungspark selbst als auch mit einem externen Gastredner.  Darüber hinaus können die Teilnehmer dank unseres Wettbewerbs eine Entdeckungsreise durch den Toverland-Themenpark unternehmen, bei der sie tolle Preise gewinnen können.

Programm*

Wie jedes Jahr üblich, könnt Ihr - die Fanday-VIPs - wieder ein gut gefülltes Programm genießen. Das Programm sieht e we ie folgt aus:

09:00 - 09:20 Uhr |  Rezeption  
09:20 - 09:30 Uhr | Willkommenswort & Gruppenfoto
09:30 - 10:00 Uhr | ERT Troy
10:15 - 11:15 Uhr| Präsentation und Q & A Toverland Gruppe 1 (Mystique)
11:15 - 12:15 Uhr | Präsentation und Q & A Toverland Gruppe 2 (Mystique)
12:00 - 13:15 Uhr | Pommes & Snackbuffet (Magic Medina)
13:30 - 14:30 Uhr | Präsentation und / oder Q & A Bolliger & Mabillard Gruppe 1 (Mystique)
14:30 - 15:30 Uhr | Präsentation und / oder Q & A Bolliger & Mabillard Gruppe 2 (Mystique)
15:30 - 18:00 Uhr | Kostenloser Parkbesuch + Teilnahme am Fanday-Wettbewerb
18:15 - 19:00 Uhr |  Starten Sie ERT Fēnix, gefolgt von einer Preisverleihung

*Hinweis: Dies ist ein vorläufiges Programm. Das endgültige ToverlandFanday-Programm mit den korrekten Zeiten wird Mitte August 2021 bekannt gegeben. Die Anzahl der Teilnehmer beeinflusst den Tagesverlauf und die Uhrzeit.

Gastsprecher 

Bolliger & Mabillard kommt 2021 nach ToverlandFanday!  Weitere Informationen finden Sie hier.  

Fans von Achterbahnen und Themenparks werden es lieben, ,mdenn die Ankunft von Bolliger & Mabillard im ToverlandFanday ist einzigartig.  Bolliger & Mabillard oder einfach B & M wurde 1988 gegründet und ist seit der Gründung des Unternehmens dafür bekannt, einige wichtige Innovationen in der Achterbahnwelt zu realisieren. 2015 wurde Bolliger & Mabillard bei uns etwas bekannter, als Efteling die erste B & M-Achterbahn in den Benelux-Ländern eröffnete, nämlich Baron 1898. 2017 war ein weiteres Highlight unter den Fans, als Toverland 'Fēnix' ankündigte.  Diese Wing Coaster-Achterbahn ist seit 2018 Teil der Avalon-Themenwelt.  

Wir kennen Bolliger & Mabillard zweifellos auch aus Achterbahnen in Deutschland wie: Black Mamba (Phantasialand), Silver Star (Europa-Park), Flug der Dämonen und Krake (Heide-Park).

Preise

Im Frühjahr 2021 werden wir die Preise des ToverlandFanday mitteilen.

Anmelden

Sie können sich nur über Toverlandfansite.nl für den ToverlandFanday registrieren.  Weitere Informationen folgen im Frühjahr 2021.  

Hast du Fragen?  Zögere nicht und kontaktiere uns unter info@toverlandfansite.nl.

  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}
ToverlandFanday 2022
close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x