ToverlandFanday 2019

ToverlandFanday information Englisch and German below!

#toverlandfanday

NL

Op zondag 25 augustus 2019 organiseren we voor de 5de keer de ToverlandFanday. De ToverlandFanday is een initiatief van Toverlandfansite.nl in samenwerking met Attractiepark Toverland.

Op 25 augustus 2019 vindt alweer de 5de editie plaats van de ToverlandFanday. Deze jubileumeditie laten we niet zomaar voorbij gaan. Met de komst van een zeer speciale gastspreker hangen we dit jaar letterlijk de slingers buiten. 

Vorig jaar werd Toverland, met de komst van Port Laguna en Avalon maar liefst zeven hectare groter. Logisch dat ook Fēnix een belangrijke rol speelt tijdens de Fanday.  Op het einde van de dag kunnen fans genieten van ERT’s op Fēnix  en Troy. Daarnaast kunnen deelnemers op ontdekkingstocht doorheen Attractiepark Toverland dankzij onze fotozoekwedstrijd, waarbij men mooie prijzen kan winnen.

Programma*

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de Fanday VIP’s weer genieten van een mooi gevuld programma.
Het programma ziet er als volgt uit:

Groep 1 (NL)

09:00 - 09:30 uur | Ontvangst
09:30 - 10:00 uur | Welkomstwoord & Groepsfoto
10:00 - 10:45 uur | Presentatie & Q&A Mack Rides (Flaming Feather)*
*LET OP: Gedurende de presentatie van Mack Rides mag er niet gefotografeerd of gefilmd worden. Gelieve hier rekening mee te houden. 
10:45 - 11:00 uur | Groepsverplaatsing naar Mystique
11:00 - 11:45 uur | Presentaties & Q&A Attractiepark Toverland (Mystique)
12:00 - 13:30 uur | Friet & snackbuffet (Magische Medina)
13:30 - 17:00 uur | Vrij parkbezoek + deelname Fanday wedstrijd
17:00 - 17:30 uur | Einduitvoering High Diving Show
17:30 - 18:00 uur | Vrij parkbezoek + deelname Fanday wedstrijd
18:00 - 19:00 uur | ERT Fēnix
19:00 - 20:00 uur | ERT Troy
20:00 - 20:15 uur | Prijsuitreiking (Port Laguna)
20:15 -                     | Einde ToverlandFanday

Gastspreker Mack Rides

Ondertussen zijn gastsprekers een vaste waarde geworden tijdens de ToverlandFanday. Dit jaar hebben we een bedrijf gecontacteerd dat niet lang hoefde na te denken om aanwezig te zijn. Er is dan ook een grote connectie tussen onze gastspreker en Toverland. Beide werken al jaren samen, maar wat de connectie tussen beide bedrijven nog sterker maakt is het feit dat zowel Toverland als onze gastspreker een familiebedrijf is.

Attractiepark Toverland mag dit jaar 18 kaarsjes uitblazen, in die tijd heeft het Limburgse Attractiepark enkele keren nauw samengewerkt met Mack Rides. In 2004 opende de toenmalige Backstroke, die nu door het leven gaat als Expedition Zork. Met de komst van de Magische Vallei in 2013, werd er een spinning coaster geopend in 2012 onder de naam Dwervelwind. Vorig jaar kwam de eerste darkride tot leven in Toverland, dankzij de bootvaartattractie Merlin's Quest en ook voor deze attractie werkte Toverland samen met Mack Rides. Mack Rides heeft dus een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Attractiepark Toverland. Binnenkort maken we nog meer informatie bekend.

Prijzen

Abonnementhouders : €38
Niet-abonnementhouders: €56
In deze prijs is inbegrepen: entree + parkeren, Friet & snackbuffet, ERT (2x), presentaties, deelname wedstrijd.
Keycords en badges worden uitgedeeld bij de start van de fanday door ToverlandFansite.

Inschrijvingen en betalen 

Deelnemen aan de ToverlandFanday is enkel mogelijk na inschrijving en betaling van je deelname. De inschrijvingen starten via Toverlandfansite.nl op zondag 30 juni 2019 vanaf 19:00 uur. (Zodra het deelnemerslimiet bereikt is worden de inschrijvingen stopgezet.) 

Nadat je bent ingeschreven volgt er een bevestigingsmail met de betaalinstructies. Zorg er dus voor dat je een geldig mailadres opgeeft! Heb je na 5 dagen nadat je bent ingeschreven geen bevestigingsmail ontvangen of heb je vragen neem dan contact op met info@toverlandfansite.nl.

Wanneer je jezelf inschrijft voor dit evenement ga je automatisch akkoord met het huisreglement van ToverlandToverlandFansite.

Heb je vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op info@toverlandfansite.nl,

--------------------------------------------------------------------------------------

#toverlandfanday

DE

Die 5. Ausgabe des ToverlandFanday findet am 25. August 2019 statt. Der ToverlandFanday ist eine Initiative der Toverlandfansite.nl in Zusammenarbeit mit Attractiepark Toverland. Zu diesem Jubiläums wird es einen Überraschungsgast geben. 

Im letzten Jahr, mit der Eröffnung von Port Laguna und Avalon, wurde Toverland um nicht weniger als sieben Hektar erweitert. Es ist nur logisch, dass Fēnix auch während des Fanday eine wichtige Rolle spielt. Am Ende des Tages könnt Ihr zwei ERTs auf Fēnix und Troy genießen. Außerdem könnt Ihr dank unseres Fotosuchwettbewerbs durch den Attractiepark Toverland auf Entdeckungstour begeben. Es gibt, wie immer tolle Preise zu gewinnen!

Programm*

Ihr als Fanday-VIPs könnt wieder ein gut gefülltes Programm genießen. Das Programm sieht wie folgt aus:

Gruppe 2 (DE + EN)

09:00 - 09:30 Uhr | Empfang
09:30 - 10:00 Uhr | Willkommenswort & Gruppenfoto (Port Laguna)
10:00 - 10:45 Uhr | Präsentationen und Q&A Toverland (Mystique)
10:45 - 11:00 Uhr | Gruppentransfer nach Flaming Feather
11:00 - 11:45 Uhr | Präsentationen und Q&A Mack Rides (Flaming Feather)*
* HINWEIS: Während der Präsentation von Mack Rides ist das Fotografieren oder Filmen nicht gestattet. Bitte berücksichtigen Sie dies.
12:00 - 13:30 Uhr | Ausgebreitetes Buffet mit Pommes und Snacks (Magische Medina)
13:30 - 17:00 Uhr | Freier Parkbesuch mit Möglichkeit zum Fotosuch-Wettbewerb
17:00 - 17:30 Uhr | Die letzte Version der High Diving Show
17:30 - 18:00 Uhr | Freier Parkbesuch mit Möglichkeit zum Fotosuch-Wettbewerb
18:00 - 19:00 Uhr | ERT Fēnix
19:00 - 20:00 Uhr | ERT Troy
20:00 - 20:15 Uhr | Preisverleihung
20:15 -                      | Ende ToverlandFanday

Gastredner Mack Rides

In der Zwischenzeit sind Gastredner während des ToverlandFanday zu einem festen Bestandteil geworden. In diesem Jahr haben wir eine Firma kontaktiert, die nicht lange überlegen musste, um für Euch dabei zu sein. Es besteht daher eine große Verbindung zwischen unserem Überraschungsgast und dem Toverland. Beide arbeiten seit Jahren zusammen, aber was die Verbindung zwischen den beiden Unternehmen noch verstärkt, ist die Tatsache, dass sowohl das Toverland als auch unser Überraschungsgast ein Familienunternehmen sind.

Das Toverland kann dieses Jahr 18 Kerzen ausblasen. In dieser Zeit hat der Limburger Freizeitpark mehrmals mit Mack Rides zusammengearbeitet. Im Jahr 2004 eröffnete der damalige Backstroke, der nun als Expedition Zork bekannt ist. Mit dem neuen Themenbereich "Magische Vallei" im Jahr 2013 wurde 2012 eine Spinning Coaster unter dem Namen Dwervelwind eröffnet. Letztes Jahr wurde der erste Darkride im Toverland eröffnet. Die Bootsfahrtattraktion Merlin's Quest ist das Resultat einer engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Toverland und Mack Rides. Mack Rides ist daher ein wichtiger Teil in der Geschichte des Freizeitpark Toverland. Weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.

Preise

Jahreskarteninhaber: € 38
Tagesgäste: € 56
Dieser Preis beinhaltet: Eintritt + Parken, Pommes Frites & Snackbuffet, ERT (2x), Präsentationen, Teilnahme am Wettbewerb. Umhängebänder und Abzeichen werden zu Beginn des Fandays von der ToverlandFansite ausgegeben.

Anmeldung

Eine Teilnahme am ToverlandFanday ist nur nach Registrierung und Bezahlung möglich. Die Registrierungen beginnen ab Sonntag 30 Juni 2019 ab 19 Uhr, über Toverlandfansite.nl (Sobald das Teilnehmerlimit erreicht ist, werden die Registrierungen gestoppt.). 

Nach der Anmeldung folgt eine Bestätigungsmail mit den Zahlungsanweisungen. Achte also darauf, dass du eine gültige e-Mail Adresse angibst. Wenn nach 5 Tagen Sie registriert sind noch keine Bestätigungsmail erhalten, oder noch Fragen haben, nimm gerne Kontakt auf: info@toverlandfansite.nl.

Wenn Sie sich für dieses Event anmelden, stimmen Sie automatisch den Hausregeln von ToverlandToverlandFansite zu.

Hast du noch Fragen? Zögere nicht und kontaktiere uns info@toverlandfansite.nl.

------------------------------------------------------------------------------

#toverlandfanday

EN

On Sunday 25 August 2019 we organize the ToverlandFanday for the 5th time. The ToverlandFanday is an initiative from Toverlandfansite.nl in collaboration with Attractiepark Toverland.

The 5th edition of the ToverlandFanday will take place on 25 August 2019. We will not let this anniversary edition pass by. With the arrival of Mack Rides as a guest speaker, we are literally hanging the garlands outside this year.

Last year Toverland, with the arrival of Port Laguna and Avalon, the park grew seven hectares. It is only logical that Fēnix also plays an important role during the Fanday. At the end of the day, fans can enjoy ERTs on Fēnix and Troy. Participants also get the opportunity to go on a discovery tour through Attractiepark Toverland thanks to our photo search competition, where you can win great prizes. 

Program*

As usual, fans can enjoy a nicely filled program. The program is as follows: 

Group 2 (DE + EN)

09:00 - 09:30 hrs | Reception
09:30 - 10:00 hrs | Welcome speech & Group photo
10:00 - 10:45 hrs | Presentations & Q&A Toverland (Mystique)
10:45 - 11:00 hrs | Group transfer to Flaming Feather
11:00 - 11:45 hrs | Presentations & Q&A Mack Rides (Flaming Feather)*
*NOTE: Photographing or filming is not allowed during the presentation of Mack Rides. Please keep this in mind.
12:00 - 13:30 hrs | Fries & Snack buffet (Magische Medina)
13:30 - 17:00 hrs | Free park visit with possibility to participate with the photo search contest
17:00 - 17:30 hrs | High Diving Show final version
17:30 - 18:00 hrs | Free park visit with possibility to participate with the photo search contest
18:00 - 19:00 hrs | ERT Fēnix
19:00 - 20:00 hrs | ERT Troy
20:00 - 20:15 hrs | Announcement winner photo search contest (Port Laguna)
20:15 -                    | End ToverlandFanday

Guest speaker Mack Rides

Meanwhile, guest speakers have become a permanent feature during the ToverlandFanday. This year we contacted a company that did not have to think long to be present. There is also a big connection between Mack Rides and Toverland. Both have been working together for years, but what makes the connection between the two companies even stronger is the fact that both Toverland and our guest speaker are family businesses.

Amusement park Toverland turns 18 this year, throughout these years the Limburg Amusement Park has worked closely with Mack Rides several times. Backstroke opened in 2004, now known as Expedition Zork. With the arrival of the Magic Valley in 2013, a spinning coaster was opened in 2012 under the name Dwervelwind. Last year the first darkride came to life in Toverland, thanks to the boat trip attraction Merlin's Quest and also for this attraction Toverland worked together with Mack Rides. Mack Rides has therefore played an important role in the history of Attractiepark Toverland. More information will be announced soon. 

Prices

Annual pass: € 38
Non-annual pass: € 56
This price includes: parking, entrance, lunch + drinks, ERT (2x) and presentation. Key cords and badges are distributed at the start of the day by the ToverlandFansite.

Registrations 

Registration for the 2019 ToverlandFanday is possible from sunday, June 30 from 7 p.m. (As soon as the participant limit is reached, the registrations will be stopped.)

After registration you will receive a confirmation email with the payment instructions. So make sure you enter a valid e-mail address! If you have not received a confirmation e-mail after 5 days after you have registered, or if you have any questions, please contact info@toverlandfansite.nl. 

When you register for this event, you automatically agree with the park regulations and house rules from ToverlandToverlandFansite.


keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x